Consiliul elevilor 2015 – 2016

DSCF2457

DSCF2458

Anunt Consiliul Elevilor Biroul executiv CSE

Calendar

 

Alegeri Consiliul Elevilor

Procesul electoral pentru alegerea membrilor din Biroul Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor din Liceul Tehnologic ,, G.J.Cancicov” Parincea s-a desfăşurat în data de 07. 10.2015 şi s-a finalizat cu alegerea Preşedintelui, Vicepreşedintelui şi Secretarului Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea şcolară.

Pentru funcţiile menţionate au candidat 8 elevi, după cum urmează:

 • Carabulă Ioan;
 • Surcică Denis;
 • Măriuţ Mădălina;
 • Popa Petruţa;
 • Ichim Monica;
 • Boboc Andreea;
 • Boboc Mirel;
 • Loţcu Elena

Conform numărului de voturi obţinute, căştigătorii au fost:

 • Carabulă Ioan- Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor;
 • Surcică Denis- Vicepreşedinte;
 • Măriuţ Mădălina- Secretar

La procesul electoral au participat 132 elevi de la nivel liceal. Nu au existat incidente şi au fost respectate normele prevăzute în Metodologia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor din cadrul Consiliului Şcolar al Elevilor.

Comisia de validare a dosarelor de candidatură şi Comisia de organizare şi desfăşurării a procesului electoral a fost formată din:

 • Vieru Ana-Maria
 • Răducan Claudia
 • Dău Irinel
 • Munteanu Irinuca
 • Maria Alexa
 • Consilier Educativ, Prof. Dumitrache Oana-Gabriela
 • Director Adjunct, Prof. Strîmbei Grety-Lăcrămioara

În cadrul primei şedinţe a CŞE s-au stabilit departamentele şi coordonatorii acestora, aşa cum sunt menţionate în tabelul următor:

 

BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI ŞCOLAR AL ELEVILOR

LICEULUI TEHNOLOGIC ,,G.J.CANCICOV PARINCEA

An scolar 2015-2016

 

 

NR.

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI FUNCŢIA CLASA
1 CARABULĂ IOAN PREŞEDINTE a XI-aB
2 SURCICĂ DENIS VICEPREŞEDINTE a X-a B
3 MĂRIUŢ MĂDĂLINA SECRETAR a IX-a A
4 BOBOC MIREL IULIAN DIR. DEP. INFORMARE, MOBILIZARE, CONSILIERE a X-a B
5 POPA PETRUŢA DIR. DEP. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE; EDUCAŢIE FORMALĂ ŞI NONFORMALĂ a X-a A
6. 7. LOŢCU ELENABOBOC ANDREEA  DIR. DEP. CONCURSURI a XII-a Aa X-a B
8 ICHIM MONICA DIR.DEP. PROGRAME DE CULTURĂ, DE SPORT, DE EDUCAŢIE ŞI DE TINERET a XI-aB

 

Consilier Educativ

Prof. Dumitrache Oana- Gabriela